CTKM "KEM NGON QUÀ CHUẨN" NĂM 2014

Chương trình khuyến mại mùa hè 2014 hợp tác giữa Celano và Merino mang tên "Kem ngon quà chuẩn"