KEM ỐC QUẾ HẠT DẺ CALIFORNIA VÀ KEM TRÀ XANH MATCHA NGON TUYỆT !

Kem ốc quế hạt dẻ Carlifornia và kem Trà xanh ngon tuyệt từ Celano. Sao phải chần chừ ?