[2017-06-26 Mon 07:03:40] [warning] [/var/www/celano.vn/public_html/www/modules/voucher/sub_default.php (Line 72)] Cannot use a scalar value as an array 
	-- -> require_once() @ /var/www/celano.vn/public_html/index.php line 2 
	---- -> require_once() @ /var/www/celano.vn/public_html/www/index.php line 30 
	------ -> Module->run() @ /var/www/celano.vn/public_html/www/modules/voucher/index.php line 5 
	-------- -> default_default() @ /var/www/celano.vn/public_html/includes/common/clsModule.php line 62 
	---------- -> clsErrorHandler() @ /var/www/celano.vn/public_html/www/modules/voucher/sub_default.php line 72 
	------------ -> clsLogging->Warning() @ /var/www/celano.vn/public_html/includes/common/clsErrorHandler.php line 50 
	-------------- -> clsLogging->_doWrite() @ /var/www/celano.vn/public_html/includes/common/clsLogging.php line 89
[2017-06-26 Mon 07:03:40] [warning] [/var/www/celano.vn/public_html/www/modules/voucher/sub_default.php (Line 73)] Cannot use a scalar value as an array 
	-- -> require_once() @ /var/www/celano.vn/public_html/index.php line 2 
	---- -> require_once() @ /var/www/celano.vn/public_html/www/index.php line 30 
	------ -> Module->run() @ /var/www/celano.vn/public_html/www/modules/voucher/index.php line 5 
	-------- -> default_default() @ /var/www/celano.vn/public_html/includes/common/clsModule.php line 62 
	---------- -> clsErrorHandler() @ /var/www/celano.vn/public_html/www/modules/voucher/sub_default.php line 73 
	------------ -> clsLogging->Warning() @ /var/www/celano.vn/public_html/includes/common/clsErrorHandler.php line 50 
	-------------- -> clsLogging->_doWrite() @ /var/www/celano.vn/public_html/includes/common/clsLogging.php line 89
[2017-06-26 Mon 07:03:40] [warning] [/var/www/celano.vn/public_html/www/modules/voucher/sub_default.php (Line 74)] Cannot use a scalar value as an array 
	-- -> require_once() @ /var/www/celano.vn/public_html/index.php line 2 
	---- -> require_once() @ /var/www/celano.vn/public_html/www/index.php line 30 
	------ -> Module->run() @ /var/www/celano.vn/public_html/www/modules/voucher/index.php line 5 
	-------- -> default_default() @ /var/www/celano.vn/public_html/includes/common/clsModule.php line 62 
	---------- -> clsErrorHandler() @ /var/www/celano.vn/public_html/www/modules/voucher/sub_default.php line 74 
	------------ -> clsLogging->Warning() @ /var/www/celano.vn/public_html/includes/common/clsErrorHandler.php line 50 
	-------------- -> clsLogging->_doWrite() @ /var/www/celano.vn/public_html/includes/common/clsLogging.php line 89
[2017-06-26 Mon 07:03:40] [warning] [/var/www/celano.vn/public_html/www/modules/voucher/sub_default.php (Line 75)] Cannot use a scalar value as an array 
	-- -> require_once() @ /var/www/celano.vn/public_html/index.php line 2 
	---- -> require_once() @ /var/www/celano.vn/public_html/www/index.php line 30 
	------ -> Module->run() @ /var/www/celano.vn/public_html/www/modules/voucher/index.php line 5 
	-------- -> default_default() @ /var/www/celano.vn/public_html/includes/common/clsModule.php line 62 
	---------- -> clsErrorHandler() @ /var/www/celano.vn/public_html/www/modules/voucher/sub_default.php line 75 
	------------ -> clsLogging->Warning() @ /var/www/celano.vn/public_html/includes/common/clsErrorHandler.php line 50 
	-------------- -> clsLogging->_doWrite() @ /var/www/celano.vn/public_html/includes/common/clsLogging.php line 89
Kem Celano Mochi, ngọt ngào hương vị Nhật Bản | Website chính thức của kem Celano
Săn kem Hạt dẻ - Chia sẻ Cười vui
CÀNG NHIỀU KEM HẠT DẺ, CƯỜI VUI, SẢNG KHOÁI >< CÀNG NHIỀU VOUCHER!

Hàng chục nghìn cây kem ốc quế Hạt dẻ California ngon tuyệt đang chờ bạn

Cách thức hoạt động & Thể lệ | Địa điểm đổi thưởng | DS "thợ săn" thành công

Vẫn còn nhiều voucher. Bạn canh “săn” nhé!
/
Voucher hôm nay còn lại
Đề cập hiện tại
Voucher ngày mai
Dữ liệu bởi SMCC.VN
  • Niềm vui mới cho ngày nắng lên Bình minh buổi sớm mát và sảng khoái đến lạ
  • giáng sinh an lành và hạnh phúc Chúc mọi người cười vui vẻ ,luôn son sẻ ,trẻ mãi không...
  • "Kem hạt dẻ" "cười vui" "sảng khoái" Ngay lúc này...

Hướng dẫnĐóng/Mở

Danh sách thư bị hoàn trả và giải pháp: http://goo.gl/yW4my5

* Bổ sung danh sách 55 thư còn thiếu voucher của tuần 1

* Chương trình kết thúc vào 25/12 và voucher được gửi CPN đi ngày 27/12

Săn voucher


Hệ thống đang xử lý