DANH SáCH GIảI KHUYếN KHíCH BETTER TOGETHER TUầN 1

Tuần 1 của Better Together đã kết thúc và sau đây là danh sách những bạn đạt giải khuyến khích từ BTC bình chọn, Like & Share và Giải may mắn từ quay số ngẫu nhiên. Xin chúc mừng các bạn

STTTên FBLink bài dự thiHạng mục giải
1Danh CôngBài thiKK BTC
2Hoa LêBài thiKK BTC
3Nguyễn Hải MyBài thiKK BTC
4Thị Tuyết Nhung NguyễnBài thiKK BTC
5Yến Hoàng LêBài thiKK BTC
6Hồng PiBài thiKK BTC
7ThyThy NguyễnBài thiKK BTC
8Hằng Minh TrầnBài thiKK BTC
9Mong Linh NguyenBài thiKK BTC
10Sue MiBài thiKK BTC
1Vu Thy HanhBài thiKK Bình Chọn
2My MyBài thiKK Bình Chọn
3Huyền HuỳnhBài thiKK Bình Chọn
4Nguyễn Đức VũBài thiKK Bình Chọn
5Hương TrầnBài thiKK Bình Chọn
6Đinh Thu NgânBài thiKK Bình Chọn
7Lan DoanBài thiKK Bình Chọn
8Kiều VânBài thiKK Bình Chọn
9Hân DuBài thiKK Bình Chọn
10Mộc NhiênBài thiKK Bình Chọn
1Huong HoangBài thiKK May Mắn
2Trần Thị Như Linh Bài thiKK May Mắn
3Chân Ngắn Là EmBài thiKK May Mắn
4Năm ĐoànBài thiKK May Mắn
5Ngocnguyen MinaBài thiKK May Mắn
6Vuong OanhBài thiKK May Mắn
7Hân VõBài thiKK May Mắn
8Le Thi ThuyBài thiKK May Mắn
9Phạm LinhBài thiKK May Mắn
10Cồ Thị NgoanBài thiKK May Mắn