KEM NGON QUà CHUẩN

Khuyến mại mùa hè 2014 của Celano & Merino

6 giải đặc biệt, mỗi giải 1 chiếc Vespa Primavera
66 giải nhất, mỗi giải 1 máy quay Sony
6.666 vali kéo cực kool
66.666 bình nước giữ nhiệt
& 1.666.666 cây kem Merino X & ốc quế Celano